среда, апреля 28, 2010

ERMƏNİ PROBLEMİ

Ermeni Sorunu
 
24 NİSAN VE SOYKIRIM YALANLARI
 
Deniz tarafından Per, 2008-04-24 17:50 tarihinde gönderildi. emperyalist devletler Ermeni isyanları ermeni katliamları Ermeni Sorunu Ermeni soykırımı iddiaları Ermeni Tehciri ermeniler katliam M. Törehan Serdar soykırım yalanları Tarih Türk-Ermeni çatışması

Bin yıldır Anadolu topraklarını kendisine yurt eden yüce Türk milleti, gittiği her yere adalet, barış ve medeniyet götürmüş, hükümranlığı altında yaşayan kavimlere Türk-İslam hoşgörüsü içinde davranmıştır. Bu dün de böyleydi, bugünde böyle, yarın da böyle olacaktır.

Anadolu topraklarında sekiz yüz yılı aşkın bir süre Ermenilerle beraber yaşadık. Onlara hamilik yaptık. Türkün hoşgörüsüyle ezilmekten, hor görülmekten kurtulmuş, insanca yaşamayı bilmişlerdir. Ermeni aydınları bunu hiçbir zaman inkâr etmemişlerdir.

19. yılla beraber gelişen milliyetçilik akımları, emperyalist devletlerin doymaz ihtirasları, misyonerlerin faaliyetleri, “Millet-i Sadıka (Sadık Millet) dediğimiz Ermenileri alabildiğince kullanmış, Ermeni isyanlarına kapı açmıştır. Tarih boyunca maceraperest yaşayan Ermeni halkı ve onların çete liderleri, velinimeti olan Türk milletine isyan etmiş, en zor gününde arkadan hançerlemiştir.

Umutsuz hayaller peşinde dolaşan Ermeni halkı, emperyalist güçlerin kışkırtmasıyla isyana ve Müslüman Türk halkına karşı büyük bir soykırıma kalkışmıştır. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu harekete hoşgörüyle karşılık verilmez. En zor günün de bile asaletinden vazgeçmeyen Türk milleti bu ihaneti cezasız bırakmış, Ermenileri tehcirle (sürgün-mecburi iskân) ödüllendirmiştir. Bu tehcir gerçekten bir ceza değil, Ermenilere verilen bir ödüldür. Divanı-ı Harpte kurşuna dizilerek cezalandırılması gerekenler basit bir yer değiştirmeyle geçiştirilmiştir.
Yeni yorum ekle Devamını oku

Azeribeycanda Ermeni Katliami
Panzehir tarafından Cum, 2007-10-05 14:49 tarihinde gönderildi. Azerbeycan düşmanlık Ermeni askerleri ermeni katliamları Ermeni Sorunu ermeniler Ermenistan insanlık dışı katliamlar saldırılar Türkiye vahşet zalimler zulüm

Yer: Azerbaycan, Hocali 26/02/1992
 Elleri bir agaca arkadan baglanan hamile bir kadinin basina dikilmis
olan iki Ermeni yazi tura atiyordu. Bu kanli kumari yaklasIk 100 yil
önce Anadolu topraginda Kars'ta Agri'da Van'da Erzurum'da da atalari
oynamisti.Onlardan duymuslardi. Karni burnunda çaresiz bir Azeri
kadinin dogumu oldukça yakin görünüyordu. Çaresiz kadin bir hazan
yapragi gibi titriyordu. Elbiseleri yirtik, ayaklari
çiplakti...Ermenilerin uzun boylu olani elindeki AK-47 model Rus
yapimi otomatik tüfeginin namlusuna monte edilen seyyar kasaturayi
çikartirken, digeri elindeki demir parayi havaya atti

:-Akçik, manç?..
(Kizmi, oglan mi?)

-Akçik...
(Kiz)

Bu cevap üzerine 'oglan' diyerek bahse giren Ermeni, elindeki kasatura
9 yorum Devamını oku

ANADOLU'DA ERMENİ ZULMÜ
Deniz tarafından Salı, 2007-10-02 20:09 tarihinde gönderildi. ayaklanmalar baskınlar caniler Dr. Abdüllatif Duygulu Ermeni ayaklanması ermeni katliamları Ermeni Sorunu Ermeni soykırımı iddiaları ermeni zulmü ermeniler Ermenilerin örgütlenmesi facialar insanlık dışı katliamlar saldırılar Tarih vahşet zalimler zulüm

Her yıl nisan ayı gelince, Ermeniler geniş propagandalarla soykırım iddialarında bulunurlar. Pek çok ülkede destekleyici bir kararlar alınmaktadır. Bu konuda maalesef yetkililer ve kamuoyu bilinçsizdir. Ermeniler ve yaptıkları hakkında kısaca tarihe bir göz atmak ve birkaç çarpıcı örnekle meselenin hakîkatını okuyucularımıza arzetmek istiyoruz. Daha geniş bilgi için mutlaka kitaplara müracaat edilmelidir.

A. Ermeniler Hakkında Genel Bilgi

Osmanlılar döneminde Ermeniler Adana'dan Kafkaslara kadar uzanan bir bölgede dağınık olarak ve azınlık olarak yaşıyorlardı. Kendilerinin Nuh AS'ın oğlu Ya'fes'in oğlu Hayk'ın soyundan geldiklerine ve bölgenin yerli halkı olduklarına inanıyorlardı. Tarihî belgeler ise onların M.Ö. 6. Yüzyıl'da Balkanlardan bölgeye geldiklerini, Trak-Frig kökenli olduklarını gösteriyor.

Ermeniler M. Ö. 521 yılından itibaren İranlıların, M. Ö. 331 yılından sonra Makedonya'nın, M. Ö. 66 yılından sonra Romalıların egemenliği altında yaşamışlardır. Zaman zaman el değiştiren bölge 642 yılında Emevilerin yönetimine geçmiştir.
3 yorum Devamını oku

Ermeni Katliamları Hakkında Genel Değerlendirme
Deniz tarafından Salı, 2007-10-02 20:04 tarihinde gönderildi. Ermeni çeteleri Ermeni isyanları ermeni katliamları Ermeni komiteleri Ermeni Sorunu ermeni zulmü ermeniler katliamlar Türk-Ermeni ilişkileri vahşet

Ermenilere sırasıyla, Anadolu'da; "Kara Haç", "Armenakan" ve "Vatan Koruyucuları", Cenevre'de; "Hınçak", Tiflis'te; "Taşnak" komiteleri kurdurulmuştur. Bu komitelere hedef olarak Doğu Anadolu toprakları, amaç olarak ise Osmanlı Ermenileri'nin birliği gösterilmiştir.

Bu amaçla kışkırtılan Ermeni komiteleri, ilk olarak 1890 Erzurum isyanını gerçekleştirmiş, ardından da Kumkapı gösterisi, Kayseri, Yozgat, Çorum ve Merzifon olayları, Sasun isyanı, Bab-ı Ali gösterisi, Zeytun ve Van isyanı, Osmanlı Bankası'nın işgali, Sultan Abdülhamit'e suikast teşebbüsü ve 1909 Adana isyan isyanlarını çıkartmışlardır.

Bu isyanlar sırasında, 1914'de Zeytun'da 100, 1915 Van olaylarında 3000 ve 1914-1915 Muş olaylarında 20.000 Türk, Ermeni mezalimi sonucu hayatlarını kaybetmiştir. Ermeni isyan ve katliamları sırasında katledilen Türklerin sayısı belgelere göre 517.955'dir. Olay tarihi ve yeri belli olup da sayı tespiti yapılamayanlarla birlikte bu rakam 2 milyona ulaşmaktadır.
Yeni yorum ekle Devamını oku

DÖRT SORUDA ERMENİ SORUNU
Deniz tarafından Salı, 2007-10-02 19:54 tarihinde gönderildi. batılı devletler batılılar emperyalist politikalar Ermeni Sorunu Ermeni Tarihi Ermeni Tehciri ermeniler Ermenilerin eylemleri Osmanlı Devleti şiddet eylemleri Tarih Türk-Ermeni ilişkileri Yard. Doç. Dr. Hakkı Uyar

Soru 1: Tarihte toplumların birbirlerini öldürmelerine sıkça rastlanır. Özellikle son yüzyıllarda yaşananları nasıl değerlendirmek gerekir?

Cevap 1: a. Ulus-devlet kuruluş sürecinde yaşananlar ve milliyetçilik düşüncesinin etkisi dolayısıyla ortaya çıkanlar:

Tüm ulus-devletlerin kuruluş sürecinden benzer sorunlar yaşanmıştır. Ermeni Sorunu’na da bu çerçevede bakmak gerekir

b. Sömürgecilik düşüncesinin ortaya çıkması sonucu, sömürgecilerin sömürdükleri yerlerin halklarına yönelik eylemleri: Güney Amerika’da Portekiz ve İspanyolların Aztek, Maya ve İnka uygarlıklarını ortadan kaldırmaları; İngiltere’nin Afrika’daki zencilere, Amerika’daki Kızılderililere,Avustralya’daki Aborjinlere yaptıkları; ABD’nin Kızılderililere ve zencilere yönelik eylemleri, Vietnam’da yaptıkları; Fransa’nın Cezayir’de yaptıkları; İtalya’nın Habeşistan ve Libya’da yaptıkları bu çerçevede sayılabilir.
Yeni yorum ekle Devamını oku

ERMENİ SORUNU
Deniz tarafından Salı, 2007-10-02 19:51 tarihinde gönderildi. baskınlar Ermeni faaliyetleri Ermeni isyanları Ermeni Sorunu Ermeni soykırımı iddiaları ermeni zulmü ermeniler Ermenistan Devleti karalama kampanyaları katliamlar Tarih Türk-Ermeni ilişkileri zulüm

1960'lı yılların ikinci yarısından itibaren, çeşitli ülkelerde yerleşik olan Ermeni grupların, Türkiye aleyhine başlattıkları karalama kampanyaları ile varlığını hissettiren sözde Ermeni sorunu, 1973'den sonra "Kanlı Ermeni Terörizmi"ne dönüşmüştür.

Bu tarihten itibaren Türkiye'ye yönelik Ermeni faaliyetleri, "Dört T" planı çerçevesinde uygulamaya konulmuştur. Bu plan, sözde Ermeni sorununun tüm dünyada Tanıtılması, soykırımın Tanınması, Türkiye'den Tazminat alınması ve Toprak elde edilmesi aşamalarını içermektedir.

Bugün, maksatlı olarak gündemde tutulmaya çalışılan sözde Ermeni sorununun ne derece mesnetsiz olduğunu ve ne tür çıkar kaygıları ile ortaya atıldığını daha iyi anlayabilmek için tarihsel gelişiminin incelenmesinde fayda görülmektedir.
Yeni yorum ekle Devamını oku

ERMENİLERİN 4T PLANI VE GERÇEKLER
Deniz tarafından Salı, 2007-10-02 19:47 tarihinde gönderildi. Ermeni isyanları Ermeni Sorunu Ermeni soykırımı iddiaları Ermeni Tarihi Ermeni terörü ermeniler Ermenilerin eylemleri Ermenistan Devleti katliamlar Türk-Ermeni ilişkileri vahşet zulüm

4T Planı
İşin ucunu insanların canına kastetmeye kadar götüren Ermeni terörünün amacı, sözde Ermeni soykırımı iddialarını ve Ermenilerin taleplerini dünya kamuoyuna duyurmaktır. Nihai hedef ise, "Büyük Ermenistan" rüyasıdır. Büyük Ermenistan'a giden yolda atılması gereken en önemli adım, sözde iddialar konusunda kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'ye yönelik emelleri gerçekleştirmektir.

Bunun için uygulamaya konan ve "Dört T" şeklinde adlandırılabilecek olan plan şu dört kavrama dayanmaktadır: Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve Toprak... Yani, sözde Ermeni sorunu tüm dünyada terör yoluyla "tanıtılacak", sözde iddialar dünya kamuoyunca kabul edilip Türkiyece "tanınacak", sözde soykırımdan dolayı Türkiye'den "tazminat" alınacak ve "Büyük Ermenistan" rüyasını gerçekleştirmek için gerekli olan "toprak" Türkiye'den koparılacaktır!...
Yeni yorum ekle Devamını oku

DİASPORANIN KAZANDIRDIKLARI
Panzehir tarafından Paz, 2007-08-19 15:13 tarihinde gönderildi. batılı devletler Bilal Atış Diaspora faaliyetleri emperyalizm Ermeni çeteleri Ermeni diasporası Ermeni Sorunu Ermenistan Devleti lobicilik çalışmaları Tarih Türkiye

Başını abede 'nin çektiği batılı devletlerde yerleşen ermeni Diasporası 1915 yılı olaylarının çığırtkanlığını yapıyor senelerden beri. Dünyanın birçok ülkesinin senatolarında yaptıkları lobi çalışmalarının etkilerini gördüler. Diaspora batılı güçlerce destekleniyor ve Türkiye Cumhuriyetini uluslar arası arenada sıkıntıya sokmak için emperyalizmin taşeronluğunu yapıyor.
Yeni yorum ekle Devamını oku

Vay anasını sayın seyirciler!
Panzehir tarafından Cum, 2007-06-22 13:51 tarihinde gönderildi. Ermeni diasporası Ermeni lobisi Ermeni Sorunu ermeniler Ruhat Mengi

Yurt içinde seçim öncesi “Bu arada kimi karalasam üstüne yapışır, ne atsam kârdır” anlayışıyla sorumsuz açıklamalar izlerken yurt dışından gelen “müthiş (!) Türk” örneği ile sarsıldık.

Ben yıllardır yakından izleyenlerden olduğum için geçirdiğim sarsıntı nispeten daha hafifti ama ne yalan söyleyeyim yine de bu kadarını tahmin etmek zordu.

ABD’de Türkiye aleyhine kıyasıya çalışan Ermeni diasporasının merkez üssü sayılabilecek bir üniversitede; Minnesota’da onlarla pek yakın bir çalışma yürüten, diasporanın hazırladığı konferanslarda onlarla birlikte “Türkiye’nin Ermeni soykırımı”nı (!) anlatan konuşmalar yapan, kitaplar yazan Taner Akçam takdire şayan (!) yepyeni bir olaya imza atmış.
Yeni yorum ekle Devamını oku

ERMENİ MEZALİMİ VE TÜRKLER
Panzehir tarafından Per, 2007-06-21 20:15 tarihinde gönderildi. ermeni katilleri Ermeni Sorunu ermeni zulmü ermeniler işkence katliam Tarih Türk Milleti Türkler vahşet

Tarihte ERMENİ ler bu coğrafyada dağınık ve küçük azınlıklar halinde çeşitli devletlerin egemenliği altında yaşamışlardır.TÜRK İSLAM DEVLET geleneğinin en önemli unsurlarından biride sevgi ve hoşgörü içerisinde hakimiyeti altında yaşayan azınlıkları asli unsurdan ayırmamasıdır.Diğer dinlere ve başka milliyetlere TÜRK ün tanıdığı yüzlerce yıllık imtiyazlar ne yazıkki reddedilir bir hal almıştır.
Yeni yorum ekle Devamını oku


Konuyla ilgili benzer içerik
emperyalist devletler · Diaspora faaliyetleri · zalimler · şiddet eylemleri · batılılar · Dr. Abdüllatif Duygulu · Ermeni Tarihi · ermeniler · Ermeni Sorunu · emperyalizm · insanlık dışı · zulüm · katliamlar · Ermenilerin eylemleri · Ermeni soykırımı iddiaları · Yard. Doç. Dr. Hakkı Uyar · ayaklanmalar · Ermenilerin örgütlenmesi · düşmanlık · karalama kampanyaları · Türk-Ermeni ilişkileri · Ermeni isyanları · Tarih · Türk Milleti · vahşet · Türkiye · soykırım yalanları · facialar · Ermeni çeteleri · Ermenistan

Комментариев нет: